WSZYSTKIE FIRMY branżowe mogą umieszczać materiały reklamowe na terenie targów odpłatnie wg. cennika.
 
Rodzaj reklamy zł netto

 REKLAMA w Katalogu Wystawców (nakład 2000 szt.)   okładki wewnętrzne, strony,  inserty.
 Katalog jest rozdawany na  recepcji Dni  Obuwia 
firmom  Odwiedzającym we wszystkich  miastach.  

 Rozmiar reklamy A-4 (projekt reklamy na  życzenie kalkulowany  oddzielnie)

500
szczegóły
w UMOWIE do pobrania poniżej
 baner stojący, rozwijany
 max. wymiar 200 cm x 100 cm ( w miarę wolnego  miejsca)
1000
 ulotki reklamowe Zleceniodawcy rozdawane na recepcji
 -do 500 sztuk
2000
 katalogi reklamowe Zleceniodawcy rozdawane na  recepcji
 -do 500 sztuk
2000
 
UMOWA 
dotycząca reklamy w Katalogu Wystawców
lub na umieszczenie materiałów reklamowych na terenie targów 
pobierz – plik PDF

 
WYSTAWCY targów Polshoes mogą umieszczać materiały reklamowe nieodpłatnie w obrębie własnych stoisk, nie wychodząc na ciągi komunikacyjne.
Nie należy przytwierdzać materiałów reklamowych do ścian i słupów w budynku bez zgody właściciela obiektu, pod groźbą poniesienia kosztów naprawy zniszczonej substancji.