BEZPIECZNE TARGI 2020

KRAKÓW 14-15 października Centrum Targowe Chemobudowa, ul. Klimeckiego 14, 30-705 Kraków
WARSZAWA 20 października Centrum Targowo Kongresowe Global EXPO, ul. Modlińska 6D, 03-216 Warszawa

Szanowni Państwo,

Po trwającym ponad pół roku zawieszeniu działalności wracamy ponownie z ofertą spotkań handlowych w ramach organizowanych przez nas Dni Obuwia POLSHOES. Zapewne wielu z Państwa zadaje sobie pytanie, czy to już pora na ponowne otwarcie, czy organizowana przez nas impreza będzie bezpieczna dla uczestników. Sami zadawaliśmy sobie to pytanie już wiele tygodni temu. Analizowaliśmy sygnały pochodzące z otoczenia  gospodarczego oraz społecznego. Takim wymiernym sygnałem jest fakt, że przebywanie i robienie zakupów w galeriach i centrach  handlowych we wszelkich oficjalnych statystykach jest traktowane jako całkowicie bezpieczne.

Bazując na podobieństwie przebiegu naszej imprezy do pobytu w centrum handlowym oraz  na tym, że jako Organizator musimy zrealizować szereg czynności dodatkowo zwiększających poziom bezpieczeństwa uznaliśmy, że nasza propozycja zorganizowania jesiennej edycji Dni Obuwia POLSHOES spotka się z Państwa przychylnym przyjęciem.  To przekonanie bierze się też ze świadomości tego, że pracując w tej samej branży potrafimy być za siebie solidarnie odpowiedzialni, a jednocześnie jako partnerzy biznesowi mamy do siebie wzajemny szacunek oraz zaufanie.

Poniżej przedstawiamy aktualne Zasady Bezpieczeństwa, które będą obowiązywały na Dniach Obuwia POLSHOES.

1. Obowiązkowa rejestracja wszystkich uczestników. Umożliwimy Państwu dokonanie rejestracji online . Podczas tej rejestracji zostanie wygenerowana bezpłatna karta wstępu z  kodem  QR , który będzie służył do szybkiej , bezkontaktowej weryfikacji uczestników przy wejściu na imprezę.

2. Zapewnimy Państwu wystarczającą przestrzeń wewnątrz hali wystawienniczej tak, aby na każdego uczestnika przypadła wymagana przepisami powierzchnia, aby każdy mógł zachować dystans społeczny wynoszący 1,5 m lub więcej.

3. Zapewnimy właściwą wentylację hal wystawienniczych. Dzięki wykorzystaniu kubatury hal, których wysokość wynosi ponad 10 m będziemy w stanie zapewnić  warunki zbliżone do pobytu na otwartej przestrzeni.

4. We wszystkich najczęściej uczęszczanych miejscach wewnątrz hali wystawienniczej  znajdziecie Państwo dozowniki ze środkami dezynfekującymi.

5. Strefa gastronomiczna zostanie oddzielona od strefy wystawienniczej i będzie się znajdować w osobnym pomieszczeniu lub na otwartej przestrzeni przed halą targową.

6. Nad Państwa bezpieczeństwem czuwać będą profesjonaliści od zabezpieczenia medycznego, odpowiednio przeszkolony serwis sprzątający, pracownicy porządkowi  oraz ochrona.

7. Nasi pracownicy oraz osoby obsługujące imprezę będą poddani dokładnej weryfikacji odnośnie stanu ich zdrowia, zgodnie z rekomendacją GIS.

8. O podobną weryfikację w postaci wypełnienia ankiety epidemicznej poprosimy również Państwa, o ile będzie to stanowiło aktualny wymóg na dzień odbywania się  targów. Pomiar temperatury będzie miał miejsce tylko wtedy, gdy będzie to zalecane przez GIS.

9. Wszyscy uczestnicy, podczas pobytu wewnątrz hali wystawienniczej będą zobowiązani do przestrzegania poniżej wskazanych standardów bezpieczeństwa  sanitarnego:

- zakrywanie ust i nosa podczas pobytu wewnątrz hali wystawienniczej.

- utrzymywanie właściwego dystansu społecznego podczas pobytu na hali wystawienniczej.

- częsta  dezynfekcja rąk,

- witanie się i żegnanie z naszymi partnerami biznesowymi i klientami w sposób bezdotykowy.

Życzymy Państwu udanego pobytu na naszych targach, udanych kontaktow biznesowych oraz pomyślnych kontraktacji na przyszły sezon.

Infolinia bezpieczne targi: 505-125-585