Reklama na targach

WSZYSTKIE FIRMY branżowe mogą umieszczać materiały reklamowe na terenie targów odpłatnie wg. cennika.
Ceny dotyczą targów w jednym mieście.
Oferta ma harakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

  Rodzaj reklamy zł netto

  Baner stojący, rozwijany max. wymiar 200 cm x 100 cm
  ( w miarę wolnego  miejsca)

1000
  Ulotki reklamowe Zleceniodawcy rozdawane
  na recepcji  - do 500 sztuk
2000
  Katalogi reklamowe Zleceniodawcy rozdawane
  na recepcji - do 500 sztuk
2000
   


 - UMOWA na umieszczenie materiałów reklamowych na terenie targów - pobierz plik PDF -

WYSTAWCY targów Polshoes mogą umieszczać materiały reklamowe nieodpłatnie w obrębie własnych stoisk,
z pominięciem ciągów komunikacyjnych.
Nie należy przytwierdzać materiałów reklamowych do ścian i słupów w budynku bez zgody właściciela obiektu,
pod groźbą poniesienia kosztów naprawy zniszczonej substancji.