Parking

Na terenie Hotelu Sangate Airport ul. Komitetu Obrony Robotników 32Warszawa znajduje się 500 miejsc parkingowych.

PARKING dla Odwiedzających - Odwiedzający będą mogli skorzystać z opłaconego parkingu po okazaniu zaproszenia na recepcji POLSHOES. 

PARKING dla Wystawców - Wystawca otrzyma od Organizatora karnet upoważniający do parkowania dwóch samochodów przez cały czas trwania targów. Karnet jest do odbioru na recepcji POLSHOES w Warszawie za potwierdzeniem odbioru.
Koszt za parkowanie pozostałych samochodów ponosi Wystawca.