Parking

Na terenie MT Polska oraz w najbliższym otoczeniu znajduje się łącznie ponad 1200 miejsc parkingowych w tym ok. 750 na parkingach naziemnych i podziemnym, bezpośrednio przyległych do hali wystawienniczej. Odwiedzający będą mogli skorzystać z parkingów na podstawie Zaproszeń wysyłanych przez Organizatora do stałych Kontrahentów. Zaproszenia można również zamówić na niniejszej stronie internetowej korzystając z zakładki "Zaproszenia", ewentualnie kontaktując się z Organizatorem drogą mailową lub telefoniczną. Każdy Wystawca oraz każdy zgłoszony Współwystawca otrzyma od Organizatora karnet upoważniający do parkowania jednego samochodu dostawczego lub osobowego przez cały czas trwania targów.


Polshoes wjazd na targi


Polshoes wyjazd z targów