ZAPROSZENIA

Aby otrzymać zaproszenie na targi POLSHOES pocztą, SMS lub do wydruku ze strony POLSHOES
(zaproszenie do wydruku pojawi się na stronie po wypełnienu i wysłaniu formularza) wypełnij poniższe zamówienie.

Wstęp na Targi dla Kontrahentów jest bezpłatny na podstawie posiadanych zaproszeń.
Organizator rozpoczyna wysyłkę zaproszeń pocztą na około jeden miesiąc przed datą rozpoczęcia targów.
Odwiedzający Kontrahenci są rejestrowani na recepcji targów za pomocą pieczątki firmowej po okazaniu zaproszenia.
Kontrahenta może reprezentować więcej niż jedna osoba. Wystarczy posiadanie jednego zaproszenia.
Zaproszenia na targi POLSHOES można otrzymać bezpośrednio od Wystawców.

 

Wybierz miasta do których chcesz otrzymać zaproszenia.