Polityka Prywatności

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KIM s.c. Marek Górecki, Grażyna Górecka , w ramach wzajemnych relacji związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą , przetwarza dane osobowe, które mogą dotyczyć Państwa reprezentantów, właścicieli lub pracowników.

Podstawna prawna przetwarzania danych:
- art. 23 ust. 1 pkt 3 uodo w zw. z art. 18 ust. 1-5 uśude oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
- art. 23 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 23 ust. 4 pkt 1 uodo oraz 6 ust. 1 lit. f w zw. z motywem 47 preambuły RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KIM s.c. Marek Górecki, Grażyna Górecka z siedzibą w Krakowie, ul. Królewska 88 , 30-079 Kraków 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Zarówno proces gromadzenia danych, jak i bazy danych je przechowujące, zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Możecie się Państwo kontaktować z nami listownie na adres:  ul. Królewska 88 , 30-079 Kraków , mailowo na adres: admin@polshoes.com, lub telefoniczne pod numerem 12 420 65 10, 

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji umów i zamówionych usług oraz w celu działań marketingowych,

Państwa dane możemy przekazywać: osobom upoważnionym przez nas, w tym: naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,  innym upoważnionym przez nas odbiorcom, w tym: ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym dla nas pomoc prawną,  podmiotom świadczącym dla nas usługi informatyczne, instytucjom które z mocy prawa mogą żądać przekazania danych,

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy i realizacji nawiązanych kontaktów biznesowych,  a także w okresie, w którym przepisy nakazują przechowywać dane.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Państwo uznają, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowych zasad na tej stronie.

Z poważaniem,
P.H.U. KIM s.c. Marek Górecki, Grażyna Górecka
ul. Królewska 88
30-079 Kraków