Reklama w serwisie

Zapraszamy wszystkich Wystawców targów POLSOES jak również wszystkie firmy branżowe do reklamy w serwisie POLSHOES w postaci aktywnego logotypu Państwa Firmy z przekierowaniem na wskazaną stronę.
Logo umieszczamy na banerze w postaci karuzeli w czterech wersjach językowych. Logo jest widoczne w trakcie obrotu karuzeli.  

Koszt umieszczenia jednego aktywnego logo firmy Wystawcy targów POLSHOES
na okres ok. 1/2 roku ( między poszczególnymi edycjami targów) - 500 zł netto .

Koszt umieszczenia jednego aktywnego logo pozostałych firm branżowych
na okres ok. 1/2 roku ( między poszczególnymi edycjami targów) - 1500 zł netto .

UMOWA na umieszczenie logo w serwisie www.polshoes.com - umowę wysyła organizator